PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Anulowanie naszych operacji

Anulowanie naszych operacji ma dwie fazy:
- W trakcie realizacji
- Po realizacji

W trakcie realizacji możemy przerwać działanie filtru czerwonym krzyżykiem pojawiającym się w prawym dolnym rogu danego filtra. Dzięki temu przerwaniu mamy możliwość poprawienia parametrów danego filtra i ponowne skorzystanie z operacji.

Po realizacji zaś na cofnięcie naszych pomyłek jest kilka sposobów.
- Skorzystać z menu: Edycja->Cofnij lub Edycja->Do tyłu (różnica między nimi zostanie wyjaśniona poniżej)
- Skorzystać z menu podręcznego: Historia->Cofnij lub Historia->Do tyłu
- Skorzystać ze skrótu klawiszowego: Ctrl+Alt+Z lub Ctrl+Z

Różnica pomiędzy "Cofnij", a "Do tyłu" polega na przeskakiwaniu historii. Cofanie historii polega na cofnięciu, a ponowne skorzystanie z tej opcji przywróci pierwotną postać. (opcja "Ponów").
Oznacza to, że po wybraniu przycisku "Cofnij" zmienia on swoją wartość na "Ponów" i po ponownym kliknięciu na niego znów posiada wartość "Cofnij".
Taka funkcjonalność przydaje się, gdy chcemy szybko sprawdzić różnice "przed" i "po". Takie cofanie historii i naszych zmian pomaga zapoznać nam się łatwo z ostatnimi zmianami w fotografii.

Opcja "Do tyłu", zaś cofa zmiany aż do pierwszego elementu historii. Ta opcja przydaje się jeśli chcemy sprawdzić kilka ostatnich zmian.

Przykład czerwonego krzyżyka w prawym dolnym rogu

Kreator stron internetowych - przetestuj