PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Inne

Wtapianie

Wtapianie znajduje się w menu "Zaznaczenie".
Filtr ten jest bardzo pomocny i w swoim działaniu niezastąpiony. Jego użyteczność zostanie wyjaśniona szerzej w tutorialach.
Wtapianie polega na usunięciu gwałtownych zmian pomiędzy pikselami. Uwaga jednak filtr ten nie działa dla wszystkich pikseli, lecz jedynie dla tych pikseli, które są w obrębie zaznaczenia.
Z tego też powodu filtru wtapiania używa się jedynie do poprawienia zaznaczenia np. podczas tworzenia ramki na zdjęciu. Ramka stworzona programem PhotoMake 2.0 będzie posiadała ostre krawędzie. Zniwelować ten efekt można właśnie poprzez wtapianie co stworzy ramkę delikatnie przechodzącą w obrazek.
Moc wtapiania określa ile piskeli ma być brana pod uwagę wokół zaznaczenia.

Wypełnij

Wypełnienie to filtr prosty i przydatny jeśli chcemy szybko zamalować obrazek lub jego fragment na jeden kolor. Kolor jakim malujemy określany jest na palecie narzędzi.

Użytkownik w tym filtrze ma do wyboru rodzaj krycia kolorem oraz ustalenie przezroczystości.

Gradient poziomy

Gradient poziomy to filtr umożliwiający stworzenie efektu połączenia dwóch kolorów. Jeden kolor przechodzi w drugi w sposób delikatny. Dzięki możliwości mieszania rodzaju i trybu użytkownik dostaje w swoje ręce bardzo zaawansowane narzędzie umożliwiające wiele sposobów filtracji.

Siła określa jak duży ma być kolor główny. Im większa siła tym więcej koloru głównego.
Szerokość oznacza środek koloru głównego, od którego wszystko się rozpoczyna.

Kolory mieszania wybieramy na palecie narzędzi.

Gradient promienisty

Ten filtr działa analogicznie jak powyższy, lecz tworzy gradient punktowy, a nie liniowy.
Szerokość i wysokość określają środek koloru głównego. Sposób obsługi tego filtra jest taki sam jak gradientu poziomego.
Kreator stron internetowych - przetestuj