PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Korekta

Korekcja cieni / świateł

Filtr korekcji cieni i świateł to bardzo przydatne i zaawansowane narzędzie obsługi zarówno ciemnych fragmentów na zdjęciu jak i tych jasnych. Na samym początku standardowo mamy pokazane tryby i rodzaje krycia, którymi możemy dowolnie manipulować. Widać także standardowy suwak przezroczystości. Określa on z jaką siłą nowy obraz po obróbce ma nakryć stary przed użyciem filtra.
Użytkownik korzystając z tego filtra może zmodyfikować jednocześnie tylko jedną rzecz (to jest cień albo światło) po czym akceptuje zmiany i w razie konieczności dopiero po tych operacjach może zmodyfikować drugą opcję.
Tak, więc:
Użytkownik wybiera czy chce modyfikować cień czy światło, następnie określa za pomocą suwaków tolerancję. Tolerancja mówi nam jak duży obszar zdjęcia zostanie zaklasyfikowany jako cień lub światło. Im większa wartość suwaków tolerancji tym więcej zmian w obrazie.
Suwaki kanałów określają siłę modyfikacji dla jednego piksela. Im większa wartość tym jaśniej, a im mniejsza tym ciemniej. Po tych modyfikacjach użytkownik może zaakceptować zmiany i dokonać obróbki klikając na przycisk "Ok", lub anulować wszelkie zmiany poczynione w tym filtrze klikając na przycisk "Anuluj".
Jeśli zajdzie taka potrzeba, że trzeba zmodyfikować zarówno cienie jak i światła to należy to zrobić osobno. To jest najpierw cienie lub światła a potem odwrotnie.

Filtr ten jest bardzo przydatny do modyfikacji wielu czynników. Nie tylko idealnie nadaje się do usuwania zbyt jasnych lub zbyt ciemnych obszarów na zdjęciu, ale także doskonale filtruje fotografię, co doświadczony użytkownik z pewnością łatwo opanuje.

Usuwanie szumu

Filtr ten służy do odszumiania zdjęć. Z pewnością na pochwałę zasługuje fakt, iż ten filtr potrafi usunąć nawet bardzo mocny szum. Dokładniej omówione to narzędzie będzie w tutorialach, gdyż tam zaprezentowany filtr będzie podczas działania w prawdziwych warunkach.

Oprócz standardowych opcji posiadamy też trzy suwaki kanałów. Im większe wartości na suwakach tym mniejsze odszumienie, ponieważ suwaki te określają możliwą tolerancję pomiędzy pikselami.

Wyrównanie horyzontalne

Wyrównanie horyzontalne to genialne narzędzie dla wszystkich tych, którzy borykali się z problemem nierównego horyzontu lub po prostu złego ustawienia aparatu.
Filtr ten poprawia horyzont według parametru "promień".

Dodatkowo użytkownik ma możliwość "Autokadrowania". Opcja ta pozwala po obróbce fotografii automatycznie idealnie wykadrować zmieniony fragment zdjęcia. Jeśli opcja ta zostanie odłączona to fotografia nie zmieni swojego rozmiaru, lecz kosztem tego będzie widoczny na fotografii przedział. Przedział ów można zlikwidować wystarczająco dobrze za pomocą pędzli lub stempli, lecz zależy to od konkretnej fotografii. Zalecane jest po prostu pozostawienie opcji autokadrowania włączonej.

Wyrównanie wertykalne

Ten filtr jest identyczny jak powyższy, z tą różnicą, że nie działa horyzontalnie, a wertykalnie.
Kolejne doskonałe narzędzie dla wszystkich, którzy przeżyli problem z nierównym horyzontem.

Kolor selektywny

Filtr ten jest bardzo pomocny i bardzo zaawansowany. Jak widać mamy w nim bardzo dużo suwaków. Jak jednak się okazuje są one bardzo oczywiste, ponieważ określają kolory składowych. Kolor selektywny pozwala użytkownikowi w łatwy i efektywny sposób zmienić / poprawić kolory na fotografii. Dzięki temu użytkownik może poprawić, dodać lub wzmocnić pewne kolory. Filtr ów jest jednym z częściej stosowanych przy większości fotografii.
Kreator stron internetowych - przetestuj