PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis palety koloru

Paleta koloru umożliwia wybór aktywnego koloru. Użytkownik może wybrać dwa tryby koloru:
- Tryb podstawowy
- Tryb dodatkowy
Tryby te różnią się tylko aktywnym kolorem, co skutkuje modyfikacją danego trybu. Paleta koloru posiada dwa prostokąty, służą one do zmienienia aktywnego trybu koloru. Aktywny tryb zawsze oznaczony jest ramką wokół prostokąta oznaczającego dany tryb.
Kolor możemy zmodyfikować na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na opisanym wcześniej - czyli skorzystaniu z palety "narzędzia", drugi zaś sposób polega na przesunięciu suwaków. Suwaki oznaczają kolejno kanały RGB (czerwony, zielony, niebieski). Pod suwakami znajduje się pomocniczy pasek koloru, który pokazuje jakie możliwości modyfikacji mamy.
Suwaki dodatkowo reagują na kursory strzałek, jeśli więc zależy nam na dokładnym wyboerze koloru wystarczy skorzystać z klawiatury.
Paleta koloru wygląda tak:
Kreator stron internetowych - przetestuj