PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis palety Narzędzi

Paleta ta to podstawowa paleta na której znajduje się liczna ilość pędzli, ołówków,
wiader i innych narzędzi do modyfikowania fotografii. Poniżej znajduje się lista aktualnie
działających i gotowych do wykorzystania narzędzi. Inne (nieopisane) narzędzia są dopiero w fazie przygotowywania. Paleta narzędzi zawiera w sobie grupę palet, każda z tych palet posiada daną liczbę narzędzi, które użytkownik może wykorzystać. Wystarczy tylko, ze kliknie na dane narzędzi kursorem myszki a wyświetli się odpowiednie menu mające odpowiednie funkcje takie jak np. suwak intensywności efektu itp.

Na samym dole widnieją dwa kwadraty symbolizujące wybrane kolory (kolor główny i dodatkowy) oraz ikonki do resetowania kolorów i zamienienia ich miejscami.

Kolory wybrać można klikając na wspomniane kwadraty bądź z palety kolorów. Wybór koloru poprzez kliknięcie na kwadrat wygląda tak:

Wybór koloru możemy uzyskać poprzez kliknięcie na gotowej palecie podstawowej lub poprzez dokładny wybór na kolorowym prostokącie. Na pasku po prawej stronie natomiast możemy ustalić jasność danego koloru. Jeśli użytkownik potrzebuje wybrać kolor dokładnie wyliczony to istnieje możliwość wpisania składowych w dwóch formatach: RGB lub HSV. Ostatecznie kolor, który często jest przez nas używany możemy zapisać w "kolorach niestandardowych" co ułatwia późniejszy dostęp do koloru wybranego wcześniej. Po wybraniu koloru wystarczy potwierdzić zadowalający nas kolor przyciskiem "OK".

Paleta narzędzi zaś wygląda tak:
Kolejne narzędzia jak widać znajdują się na poszczególnych paletach. Są to kolejno:
- Panel zaznaczeń <przejdź do panelu zaznaczeń>
- Panel figur geometrycznych <przejdź do panelu figur geometrycznych>
- Panel tekstu <przejdź do panelu tekstu>
- Panel narzędzi specjalnych <przejdź do panelu narzędzi specjalnych>
- Panel narzędzi dodatkowych <przejdź do panelu narzędzi dodatkowych>
- Panel narzędzi podstawowych <przejdź do panelu narzedzi podstawowych>
- Panel narzędzi pomocniczych <przejdź do panelu narzedzi pomocnicznych>
- Panel koloru
Kreator stron internetowych - przetestuj