PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis panelu figur geometrycznych

- Prostokąt
- Elipsa
- Prostokąt z zaokrąglonymi rogami
- Linia prosta
- Kadrowanie
- Linia Beziera

Prostokąt

Prostokąt to narzędzie specyficzne, jak zresztą większość narzędzi "figur geometrycznych". Wybranie tego narzędzia spowoduje wyświetlenie palety na której możemy ustawić pewne wartości takie jak:
- Tryb
- Krycie
- Grubość
Tryb i krycie są raczej jasne, pierwsze dotyczy trybu malowania z kolei "krycie" oznacza z jaką mocą rysujemy.
Grubość jednak to nowa nie wspominana nigdzie indziej opcja. Określa ona jak gruba ma być krawędź prostokąta. Opcja ta jest bardzo istotna, ponieważ nasz prostokąt jest rysowany za pomocą dwóch kolorów:
- kolor główny - wypełnienie
- kolor dodatkowy - krawędź

Oznacza to, że jeśli chcemy narysować jednolity prostokąt to musimy oba kolory wybrać takie same. Często zachodzi potrzeba narysowania prostokąta z obwódką w tym przypadku przychodzi z pomocą opcja "Grubość", która określi nam jak duża ma być krawędź prostokąta.

Istotną rzeczą jest fakt, że okno prostokąta jest modalne, co oznacza, że podczas rysowania prostokąta nie będziemy mieli możliwości zmiany obrazka, zmiany narzędzia, zmiany kanału itd. Jedynymi możliwościami będzie zmiana koloru i rysowanie prostokąta, aż do zadowalającego nas efektu. Po uzyskaniu takiego efektu wybrać należy "ok" jeśli chcemy zachować zmiany lub "Anuluj" jeśli nie chcemy jednak narysować prostokąta. W ten oto sposób okno modalne zniknie a my będziemy mogli dalej pracować nad fotografią w normalnym trybie. Tak działają wszystkie narzędzia figur geometrycznych.

Rysowanie narzędziem jest również bardzo proste, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na obrazku i przeciągnąć kursor. Jest to jeden ze sposobów na narysowanie figury. Innym sposobem jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy dla lewego górnego rogu figury, a następnie gdzieś indziej prawym klawiszem myszy dla prawego dolnego rogu danej figury. W ten sposób możemy edytować wcześniej narysowaną figurę lub narysować ją precyzyjnie co do piksela. Trzecią i zarazem ostatnią możliwością jest kliknięcie i przeciągnięcie prawym klawiszem myszy co spowoduje edycję jednego z rogów danej figury.
Sposobów na narysowanie figury jak widać jest wiele i są one bardzo użyteczne zarówno przy rysowaniu jak modyfikowaniu wcześniej narysowanej figury.

Elipsa

Narzędzie to działa analogicznie do powyższego, z tą różnicą, że maluje elipsę zamiast prostokąta.
Wszystkie parametry jakie ustawiamy są takie same jak w prostokącie.

Prostokąt z zaokrąglonymi rogami

Narzędzie to różni się od powyższych tylko dwoma dodatkowymi parametrami. Są to określniki poziome i pionowe zagięć. Narzędzie to rysuje prostokąt z zaokrąglonymi rogami a parametry określają jak mocne mają być owe zagięcia. Sposób rysowania oraz inne parametry są takie same jak w powyższych narzędziach.

Linia prosta

Narzędzie to jak łatwo się domyślić rysuje linię prostą. W tym przypadku kolor dodatkowy nie ma znaczenia, gdyż linia prosta jest rysowana tylko przy pomocy jednego koloru. Grubość linii określa parametr "Grubość", zaś parametr "Krycie" określa z jaką mocą krycia będziemy rysować.
Sposób rysowania nie ulega zmianie.

Kadrowanie

Kadrowanie to specjalne narzędzie ułatwiające pracę fotografowi. Dzięki temu narzędziu mamy możliwość uzyskania odpowiedniego kadru ze zdjęcia zrobionego w pośpiechu lub niechlujnie. Dużym atutem narzędzia jest specjalnie przygotowane "rysowanie", które jest podzielone na 9 części. Malowanie wygląda tak samo jak korzystanie z prostokąta lecz tutaj dodatkowo mamy podzielony prostokąt na 9 części, dzięki czemu ułatwi nam to podgląd tego jak zdjęcie podzieli elementy na fotografii. Dzięki temu możemy stworzyć piękny przyciągający kadr.
przykład korzystania z kadrowania poniżej. Okno kadrowania także jest modalne, lecz nie ma żadnych parametrów. Po skończeniu kadrowania wystarczy wybrać przycisk "ok" a program skadruje fotografię.

Linia Beziera

To narzędzie delikatnie różni się od innych sposobem malowania. Cała reszta jest taka sama jak chociażby przy "prostej linii" za wyjątkiem malowania, które tu wygląda tak:
klikamy lewym przyciskiem myszy i przeciągamy kursor. Klikamy prawym klawiszem myszy i ustalamy gdzie ma być poziom zgięcia. krzywa Beziera polega na rysowaniu linii ze zgięciem bez widocznego łamania linii.
Kreator stron internetowych - przetestuj