PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis panelu narzędzi dodatkowych

- Wyostrzanie
- Usuwanie efektu czerwonych oczu
- Zmień kolor
- Pędzel historii

Pędzel wyostrzania

Pędzel wyostrzania to proste narzędzie służące do wyostrzenia pewnych fragmentów na fotografii. Używając tego narzędzia należy pamiętać o trzech bardzo istotnych sprawach:
- Ustal poziom przezroczystości. Manipulując poziomem krycia ustalasz z jaką mocą narzędzie ma wyostrzyć krawędzie
- Używając narzędzia najlepiej przybliżyć obrazek (za pomocą lupy lub skrótu klawiszowego). Dzięki temu uzyskamy dokładny podgląd na wyostrzone fragmenty. Nie powiększając obrazka należy pamiętać, że obraz jest skompresowany do pewnej wielkości a co za tym idzie podgląd nie jest jednoznaczny. Dopiero po przybliżeniu uzyskujemy dokładny podgląd.
- Wybranie trybu. Tryby te mają znaczenie kolorystyczne. Przy trybie zwykłym kolor, kontrast oraz jasność zostają niezmienione, natomiast przy innych trybach fotografia może być rozjaśniona, ściemniona, mieć zwiększony kontrast i wiele innych. Przy tym wszystkim obraz staje się wyostrzony.

Narzędzie przydaje się gdy chcemy szybko wyostrzyć pewne fragmenty, np. rozmazane zdjęcie.

Pędzel usuwania czerwonych oczu

Narzędzie to jest wyjątkowe, a jego obsługa bardzo prosta. Pędzel ten służy do usuwania niesławnego efektu czerwonych oczu, powstającego podczas korzystania z lampy błyskowej (szczególnie w ciemności). Narzędziem tym wystarczy wskazać oko, nawet niezbyt dokładnie, a pędzel sam dobierze odpowiednie parametry i usunie czerwone oczy zamieniając barwę na ciemną. W pędzlu tym bardzo ważną rolę odgrywa "twardość", ponieważ to ona określa z jaką mocą będzie usunięty efekt czerwonych oczu. Im większa twardość tym mniej kliknięć myszką będziemy musieli wykonać, natomiast miękki pędzel zagwarantuje nam brak wyraźnych śladów wokół oka. Twardy pędzel należy stosować przy oczach otwartych, czyli tam gdzie od oka od skóry (powieki etc) jest daleko i nie ma obawy o najechanie myszką na nie, natomiast miękki pędzel należy stosować przy oczach zmrużonych. Dzięki temu unikniemy usunięcia barwy ze skóry.
Pędzel ten polega na "kliknięciach" co oznacza, że nie malujemy nim ciągle a jedynie podczas kliknięć lewym przyciskiem myszy. Prawy przycisk zaś przesuwa obraz gdy ten jest przybliżony.

Pędzel zmiany koloru

Jest to bardzo ciekawe i niespotykane nigdzie indziej urządzenie. Pędzel ów działa na składowych RGB i w swoim działaniu jest podobny do "Pędzla zmiany barwy", lecz ten działa na składowych HSV. "Pędzel zmiany koloru" to narzędzie w którym ustalamy 3 składowe, a następnie za ich pomocą modyfikujemy każde piksele z osobna. Efekt jest bardzo ciekawy, ponieważ nie modyfikujemy tu obrazka za pomocą koloru tak jak było to w "Pędzlu" oraz w "Spreju", a za pomocą zmodyfikowanych pikseli co sprawia, że każdy piksel staje się osobną jednostką obrazka.
W narzędziu tym możemy standardowo wybrać każdy z dostępnych trybów i sprawiać, że każda mieszanka składowych spowoduje inny ciekawy efekt.
Narzędzie to ma sporo parametrów, ale jak się okazuje parametry te są podobne do tych występujących w "Pędzlu". <przejdź do opisu pędzla>
Mamy więc:
- Tryb
- Wielkość
- Przezroczystość
- Twardość
- Kanał czerwony
- Kanał zielony
- Kanał niebieski

jak widać "nowe" wydają się być tylko 3 ostatnie parametry. Są nimi składowe RGB. Parametry te wpływają na modyfikację obrazka, ujemne wartości składowych zmniejszają wartości piksela, zaś dodatnie wartości zwiększają wartość owego piksela. Wartość zerowa składowej nie modyfikuje obrazka w żaden sposób. Narzędzie to jest bardzo wielofunkcyjne, gdyż za pomocą niego możemy modyfikować jasność, kontrast, gamme, ekspozycję, nasycenie i wiele innych. Wystarczy dobrać odpowiedni tryb i odpowiednie wartości do składowych.
Efekty uzyskiwane za pomocą tego narzędzia są podobne do tych z "Pędzla", lecz tu kolory nabierają barwy i są modyfikowane bardziej inteligentnie.

Pędzel historii

Pędzel historii, to narzędzie służące do cofania zmian, na obszarach na których chcemy poprawić wprowadzone wcześniej zmiany. Np podczas modyfikowania pewnych małych elementów, niechcący wyjdziemy poza zakres, to wykorzystanie "Pędzla historii" pomoże nam naprawić ten błąd.
Pędzel ów ma podstawowe parametry w tym także wybór trybu malowania, plus dwie dodatkowe palety:
- Paleta wyboru historii
- Paleta oznaczająca czy "Pędzel historii" ma być dopisywany do bieżącej historii.

Pierwsza paleta określa czy pędzel historii ma modyfikować fotografię na podstawie poprzedniej historii, czy może za pomocą obrazka świeżo po wczytaniu. Zaznaczenie pierwszej opcji spowoduje, że obrazek modyfikowany będzie na podstawie historii wcześniejszej niż aktualna (o ile taka istnieje), druga opcja zaś oznacza modyfikowanie fotografii na podstawie obrazka bez żadnych modyfikacji, czyli takiego jak był świeżo po wczytaniu.
Obie opcje się przydają np przy cofaniu wszystkich zmian za pomocą jednego kliknięcia, bądź też cofania pojedynczych zmian poprzez wybór pierwszej metody.
Metody te to:
- Historia wstecz
- Wersja początkowa

Druga paleta określa czy "Pędzel historii" ma wprowadzać zmiany palecie historii. Opcja odłączenia przydaje się jeśli będziemy za pomocą paru kliknięć zmuszeni modyfikować za pomocą opcji "Historia wstecz". Dzięki temu unikniemy sytuacji w której program nadpisze naszą historię. Natomiast jeśli chcemy aby "Pędzel historii" był dopisany do logu palety historii powinniśmy zaznaczyć "Dodać zmiany do historii", co spowoduje, że każda operacja owego pędzla dopisze się do palety historii. Sytuacja taka może być przydatna gdy chcemy w przyszłości wrócić do tej historii bądź nie jesteśmy pewni czy zmiany będą lepszy od będących teraz.

Pędzel historii jest narzędziem przydatnym, gdy bardzo wiele operacji wykonujemy za pomocą narzędzi. Zawsze może zdarzyć się sytuacja gdy zmodyfikujemy fragment fotografii, który powinien pozostać bez zmian w tej sytuacji z pomocą przychodzi nam "Pędzel historii".

Kreator stron internetowych - przetestuj