PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis panelu narzędzi pomocniczych

- Kroplomierz
- Lupa
- Maska

Kroplomierz

Narzędzie to umożliwia pobranie próbki koloru z obrazka. Wystarczy, że najedziemy kursorem myszy na wybrany kolor i klikniemy myszką. Lewy klawisz myszy zapisuje próbkę do koloru trybu aktywnego, natomiast prawy klawisz myszy do trybu nieaktywnego.

Lupa

Narzędzie to przybliża i oddala widok obrazka. Obsługa narzędzia jest banalnie prosta, wystarczy najechać myszką nad obrazek i kliknąć lewym przyciskiem myszy / użyć scroola do góry aby przybliżyć widok i kliknąć prawym przyciskiem myszy / użyć scroola do dołu by widok obrazka oddalić. Narzędzie przydaje się przy modyfikacji małych elementów bądź też modyfikacji szczegółowej.

Maska

Narzędzie to przypomina w swoim działaniu zwykły "Pędzel", jednak po skończeniu malowania, narysowane fragmenty znikają. Jest to spowodowane tym, że malowane fragmenty ukazują obszary obrazka które zostaną zaznaczone. Pędzel ów (maska) rysuje kolorem czerwonym co ułatwia podgląd zaznaczonych pikseli. Możemy narysować kilka zaznaczeń przy użyciu tego narzędzia. Maska przydaje się przy zaznaczeniach małych obszarów jak np oko lub twarz.
Kreator stron internetowych - przetestuj