PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis panelu tekstu

- Tekst poziomy
- Tekst pionowy
- Maska tekstu poziomego
- Maska tekstu pionowego

Tekst poziomy

Narzędzie tekstu poziomego służy do wprowadzenia na obrazku ładnego i wykreowanego przez naszą wizję tekstu. Tekst owy może mieć różne kombinacje. Opcje jakie należy ustawić to:
- Czcionka. Ustawimy ją poprzez naciśnięcie przycisku "Ustaw czcionkę"
- Tryb. Działa tak samo jak w każdym innym narzędziu, czyli miesza barwy.
- Tekst. Tutaj należy wpisać tekst jaki ma się pojawić.
- Krycie. Działa tak samo jak w każdym innym narzędzi, czyli ustala w jakim stopniu napis ma przykrywać piksele.
- Ustaw szerokość. Jest to przycisk "zaznacz/odznacz" określający, czy chcemy sami ustawić szerokość znaków wobec siebie, czy mają one pozostać standardowe.
- Przesunięcie. Pasek ten jest standardowo nieaktywny, lecz po zaznaczeniu opcji "Ustaw szerokość" to właśnie ten pasek określa jak szeroko rozstawiony ma być tekst.

Okno narzędzia tego jest modalne co oznacza, że nic nie będzie aktywne oprócz palety z obrazkiem, palety kolorów oraz palety używanego narzędzia. Dopiero po akceptacji "Ok", lub wycofania się "Anuluj", wszystkie palety na nowo będą aktywne.

Aby przemieścić tekst na obrazku wystarczy kliknąć na obrazek. Możemy nim przesuwać i powiększać go lub pomniejszać.

Tekst pionowy

Tekst pionowy jest oparty na działaniu tekstu poziomego. Różnica polega tylko na braku przycisku "zaznacz/odznacz" z napisem "Ustaw szerokość". Z tego też powodu naturalne wydaje się, że sami musimy zadbać o odpowiednie rozstawienie naszych liter. Cała reszta pozostaje bez zmian.

Maska tekstu poziomego

Narzędzie to jest odmienne od dwóch pozostałych. Nie polega ono na rysowaniu napisów lub liter, lecz na zaznaczaniu. Nie zaznacza jednak liter, tylko na podstawie liter następuje zaznaczenie. Oznacza to, że maska tekstu poziomego pisze litery na obrazku, które są zaznaczeniem, tak jak każde inne narzędzie do zaznaczania. Dzięki temu możemy zmodyfikować każdy element fotografii w taki sposób by ułożyć ciekawy napis na podstawie nie tylko koloru (tak jak dwa powyższe narzędzia), ale na podstawie pikseli na obrazku na których występuje zaznaczenie.
Opcje jakie należy tu ustawić to:
- Tekst. Wpisujemy tu tekst, który ma być zaznaczeniem.
- Ustaw czcionkę. ustawiamy tu czcionkę naszego zaznaczenia.
- Siła. Określa jak mocno chcemy zaznaczyć piksele.
- Ustaw szerokość. Przycisk typu "zaznacz/odznacz" określający czy chcemy własnoręcznie ustawić rozstawienie liter w tekście czy ma to zrobić program automatycznie.
- Przesunięcie. Pasek aktywny tylko, gdy zaznaczyliśmy opcję "Ustaw szerokość". Ustala on w jakich odstępach od siebie mają być poszczególne litery.

Okno to w przeciwieństwie do narzędzi powyższych nie jest modalne.

Maska tekstu pionowego

Narzędzie to działa analogicznie jak powyższe. Różnica polega tylko na tym, że tekst jest pionowy, co oznacza, że zawsze musimy sami dobrać odpowiednie rozstawienie znaków w tekście.

Kreator stron internetowych - przetestuj