PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis panelu zaznaczeń

- Strzałka
- Zaznaczenie prostokątne
- Zaznaczenie eliptyczne
- Różdżka
- Zaznaczenie prostokątne z zaokrąglonymi rogami

Strzałka

Narzędzie to wykonuje swoją czynność tylko wtedy gdy jest powiększony obrazek. Strzałka po kliknięciu lewym bądź prawym przyciskiem myszy przesuwa obraz zgodnie z ruchami naszej ręki. Narzędzie jest doskonałe gdy bez oddalania widoku chcemy przesunąć się na inny fragment modyfikowanej fotografii. Dodatkowo usuwa ona zaznaczenie na obrazku dzięki czemu mamy szybą możliwość usunięcia zaznaczenia.

Zaznaczenie prostokątne

Zaznaczenie owe jest dość popularne. Polega ono na wybraniu narzędzia, a następnie po kliknięciu myszką na obrazku rysowaniu prostokąta. Możemy także alternatywnie kliknąć raz lewym klawiszem myszy (lewy górny róg prostokąta), a potem prawym (prawy dolny róg) dzięki czemu nie musimy rysować dokładnie prostokąta tylko podajemy w ten sposób jego punkty skrajne. Kliknięcia myszką nie resetują prostokąta dlatego jeśli narysujemy go źle to w każdej chwili możemy go edytować "kliknięciami". Ważnym atutem zaznaczania w PhotoMake jest fakt możliwości ustawiania mocy krycia. Polega to na tym, że używając jakiegokolwiek narzędzia do zaznaczania ustalamy w nim w jakim stopniu dany piksel ma być zaznaczony (od 0% do 100%). Ułatwia to np delikatne korekcje barw. Dodaj do tego ustalanie krycia w narzędziu plus ustalenie krycia w narzędziach do zaznaczenia to uzyskasz mieszankę pozwalającą na dowolne modyfikacje swojej fotografii w stopniu bardzo szczegółowym. Moc zaznaczenia możemy zmienić za pomocą suwaka lub za pomocą scroola na myszce.

Zaznaczenie eliptyczne

Zaznaczenie to działa identycznie jak powyższe z tą różnicą, że zamiast prostokąta rysowana jest elipsa. Wszystkie parametry i ustawienia są takie same jak w "Zaznaczaniu prostokątnym".

Różdżka

Różdżka to narzędzie bardzo pomocne i ciekawe. Różdżka polega na "kliknięciach" na podstawie których pobierany jest kolor piksela na który kliknięto. Z kolorem owym sprawdzane są wszystkie piksele i jeśli są takie same lub podobne to program zaznacza owe piksele w danym stopniu.
Podobnie jak wyżej w narzędziu tym możemy ustalić moc zaznaczenia danego piksela. Na uwagę jednak zasługuje tu fakt, że moc zaznaczenia dotyczy piksela z dokładnie takim samym kolorem jaki został wybrany podczas kliknięcia na obrazku. Z tego też powodu należy pamiętać, że piksele "podobne", czyli nie dokładnie takie same, ale będące pewnym odcieniem danego koloru także zostaną zaznaczone, ale w mniejszym stopniu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zdefiniowana "tolerancji" z jaką program będzie zaznaczać piksele. im mniejsza tolerancja tym mniej pikseli zostanie zaznaczonych. Zaznaczenie pikseli widać na palecie narzędzia w postaci czerwonego zamalowania. Im czerwieńsze zamalowanie tym mocniejsze zaznaczenie. Zaznaczenie owe przydaje się jeśli chcemy zmodyfikować pewne kolory blisko fragmentów trudnych do ominięcia. Przykładem użycia w takiej sytuacji może być np zaznaczenie wokół włosów modelki.

Zaznaczenie prostokątne zaokrąglone

Zaznaczenie to opiera się na tych samych zasadach jak zaznaczenie prostokątne, z tą różnicą, że mamy tu możliwość zaokrąglenia rogów prostokąta. Z tego też powodu mamy do ustalenia dwa dodatkowe suwaki określające zagięcie poziome i pionowe. Im mocniejsze zagięcia ustalimy tym mocniejsze będzie zaokrąglenie. W narzędziu tym standardowo możemy ustawić również moc krycia danego piksela.

Kreator stron internetowych - przetestuj