PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Tekstury / Obrazki

Nakładanie obrazka

Nakładanie obrazka w programie PhotoMake 2.0 jest bardzo proste i ogranicza się tylko do wybrania zdjęcia oraz ustawienia zadowalających nas parametrów.

Na samym początku mamy konieczność ustalenia czy chcemy aby program dopasował rozmiary zdjęć do siebie czy nie. Jeśli wybierzemy "Autodopasowanie" to program wybrany obrazek (do nałożenia) dopasuje do rozmiaru obrazka otworzonego w programie. Pozostawiając przycisk "Autodopasowania" nie zaznaczony program pozostawi zdjęcie bez zmian.

Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk "Ok" by kontynuować lub "Anuluj" by zrezygnować z nałożenia obrazka.
Po wybraniu przycisku "Ok" program poprosi o wybranie obrazka do nałożenia. Po wybraniu fotografii ukaże się naszym oczom paleta podobna do każdej innej związanej z filtrami.
Na palecie tej mamy standardowe przyciski takie jak wybranie trybu oraz rodzaju krycia, a także ustalenia przezroczystości. To właśnie przezroczystość określa w tym filtrze w jakim stopniu oba obrazki się przenikają. Rodzaje krycia zaś mieszają te pokrywanie się ze sobą co pomoże użytkownikowi w stworzeniu wielu kombinacji.

Dodatkową ciekawostką są suwaki osi x oraz osi y. Suwaki te określają w jaki przesunięciu względem głównego obrazka ma leżeć obrazek nakładany. Suwaki te przydają się wtedy, gdy chcemy określić dokładne położenie nakładanego obrazka. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy np chcemy dodać nakładanie obrazka w określonym miejscu.

Nakładanie tekstury

Nakładanie tekstury odbywa się podobnie jak wyżej z małym wyjątkiem: Nie wybieramy autodopasowania, ponieważ jest ono dobierane automatycznie oraz nie ustalamy osi x oraz osi y.
Za to w naszej gestii leży ustalenie mocy oraz wybranie monochromatyczności (lub nie ).
Moc określa to z jaką siłą ma zadziałać tekstura na fotografię. Im mocniej tym mocniejszy efekt. Należy pamiętać, że tak jak ze wszystkim tak i z tym filtrem zbyt mocny efekt wcale nie daje zadowalających wyników.
Monochromatyczność zaś określa czy chcemy dopasować kolor obrazka do koloru tekstury. Wybranie tej opcji spowoduje delikatne zabarwienie fotografii do koloru tekstury.

Przesunięcie

Przesunięcie to filtr, który jest w swoim działaniu bardziej podobny do narzędzia. Po prostu przesuwa obraz lub tylko dany fragment o określoną liczbę pikseli. Liczbę pikseli ustalany w suwakach szerokości i wysokości.

Fragmentacja

Fragmentacja to filtr przesuwający w czterech kierunkach jednocześnie. Taki algorytm daje efekt zwany fragmentacją, czyli zniekształca on obraz. Filtr przydaje się przy zniekształcaniu lub ukrywaniu pewnych obszarów na zdjęciu lub też do efektów specjalnych.

Rozbicie

Rozbicie to filtr identyczny jak fragmentacja. Różnica polega jedynie na tym, iż obraz tu przesuwany jest tylko w dwóch kierunkach (na boki) jednocześnie.

Nałóż warstwę

Nakładanie warstwy to prosty filtr, przy okazji którego widać dokładnie jak działa przycisk wyboru: Tryb.
To za sprawą tego, że przy nakładaniu warstwy dysponujemy tylko tym jednym przyciskiem oraz suwakiem przezroczystości.
Tryby są bardzo ciekawe i z pewnością warto sprawdzić wiele wariantów, jakie udostępnione są użytkownikowi.
Tryby mogą zmienić całkowicie wygląd fotografii co powinno uświadomić każdemu użytkownikowi jak wiele jest kombinacji obróbki przy pomocy PhotoMake 2.0

Anaglif

Anaglif to bardzo interesujący filtr, który przypadnie każdemu użytkownikowi do gustu. To za sprawą jego niecodziennego i nowatorskiego użycia, czyli stworzenia obrazka trójwymiarowego. Efekt 3D stworzony przy pomocy tego filtra będzie widzialny przy pomocy okularów do tego przeznaczonych.
Na palecie mamy wybór mocy, która określa jak duże ma być przesunięcie względem oczu. (lewe oko widzi coś innego niż prawe)

Kreator stron internetowych - przetestuj