PhotoMake 2.0 - Program do obróbki grafiki rastrowej
Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki

Opis trybów przyciemniających

Poniżej przedstawię sposoby krycia kolorem zielonym (2 obrazki) całe fotografie, zaś po prawej stronie pokażę sposób krycia warstwy i możliwe wykorzystanie trybu. Łatwo w ten sposób zauważymy różnice pomiędzy danymi trybami. Pamiętajmy, że trybów jednak nie musimy używać do całych obrazków, ale również do niewielkich fragmentów. Tutaj jest to tylko przykład.
Obraz oryginalny:

Tryb "Ciemniej"

W trybie tym modyfikacji ulegają tylko piksele jaśniejsze, które stają się ciemne. Tryb ten przydaje się przy modyfikacjach jasnych fragmentów na ciemnych tłach. Dzięki temu zmodyfikujemy w takim przypadku tylko kolory jasne, nienaruszając kolorów ciemniejszych.

Tryb "Mnożenie"

Kolejny tryb ściemniający obraz. Powoduje mocniejszy efekt niż tryb "Ciemniej" i modyfikuje także jaśniejsze fragmenty obrazu, przy czym ciemniejsze piksele modyfikowane są mocniej niż jasne.
Efekt przydaje się przy mocnym ściemnieniu obrazka np przy czarno-białych portretach.

Tryb "Ściemnienie liniowe"

Kolejny tryb ściemniający fotografię. Jego działanie jest podobne do "Mnożenia", jednak tutaj efekty są bardziej wyraziste. Wykorzystać ten tryb możemy w podobnych sytuacjach jak tryb mnożenia zależnie od zamierzonych efektów.

Tryb "Mocne cienie"

Tryb ten jest połączeniem "Mnożenia" i "Ściemnienia liniowego". Działa on na zasadzie lekkiego dosycenia barw a następnie ich ściemnienia. W rezultacie osiągamy obraz ściemniony ale tylko w miejscach ciemnych oraz neutralnych, światła zaś pozostają bez zmian. Efekt doskonały jest, więc przy uzyskiwaniu czerni z równoczesnym zachowaniem świateł.

Tryb "Odkurzenie barw"

Jest to uniwersalny i dość wyjątkowy tryb. Za jego pomocą można także rozświetlić fotografię, ale jego algorytm ogólny jest zaliczany do algorytm przyciemniających. Polega on na mocnym dosyceniu kolorów, a następnie na ściemnieniu ich. Na uwagę zasługuje tu fakt, że tryb przyciemnia także swiatła.

Kreator stron internetowych - przetestuj